Hond en kind

4ac84efc6c-hondkind.JPG-for-web-smallHond en kind

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien met honden zich beter kunnen ontwikkelen. Zij zijn in staat zich emotioneel te binden. Op grond daarvan zou je denken; een prima combinatie. Maar let goed op, want met name kinderen blijken vaak het slachtoffer te worden van bijtincidenten door honden.

In Nederland zijn ongeveer 1.8 miljoen honden. Jaarlijks worden ongeveer 150.000 Nederlanders door honden gebeten. In de periode 1982 tot 2007 was 20% van de dodelijke slachtoffers jonger dan 5 jaar. Uit onderzoek blijkt ook dat bij 77% van alle bijtincidenten een bij het slachtoffer bekende hond was betrokken. In 65% van de gevallen gebeurde het incident bij het slachtoffer thuis. In 43% van de gevallen blijkt de hond gebeten te hebben in een situatie waarbij het kind aan het spelen was met of in de buurt van de familiehond. Meestal zijn jonge kinderen het slachtoffer; de gemiddelde leeftijd is 5 jaar[1].

Als we kijken naar de aard van de verwondingen dan is er een groot verschil te zien als we kinderslachtoffers vergelijken met volwassen slachtoffers. Kinderen blijken met name in het gezicht te worden gebeten[2] (zij zijn nu eenmaal kleiner) en volwassenen meestal in de armen of benen. Naast zichtbare schade speelt ook psychische schade een rol, veel kinderen worden na een bijtincident bang voor honden.

Het feit dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van bijtincidenten met honden kan worden verklaard door het feit dat kinderen en honden niet dezelfde taal spreken; ze begrijpen elkaar niet. Als een hond wil spelen en begint te springen kan dat voor een kind grote gevolgen hebben, zeker als het kind nog klein is en niet zelfstandig kan lopen en de keuze kan maken om weg te lopen.

Om de omgang tussen honden en kinderen soepel te laten verlopen is het goed om een aantal basisregels te hanteren:

Omgangsregels voor de omgang tussen hond en kind

* Laat uw hond(en) nooit alleen met kinderen;

* Laat een kind de hond nooit recht in de ogen kijken;

* Laat een kind de hond niet over zijn kop of rug aaien, maar op de borst, aan de zijkant van de hals of onder de kin;

* Leer kinderen eerst toestemming te vragen aan de baas voordat ze een hond aaien;

* Leer kinderen om niet te rennen waar de hond bij is;

* Kinderen mogen geen commando’s bij een hond afdwingen;

* Laat kinderen geen trek- of stoeispelletjes met de hond spelen;

* Voorkom dat een kind de hond plaagt of (al dan niet per ongeluk) pijn doet (bijvoorbeeld aan de haren, oren of staart trekken);

* Sta de hond niet toe tegen kinderen op te springen;

* Leer een hond om niet achter kinderen aan te rennen. Extra omgangsregels voor honden en kinderen in één gezin

* De etensbak, waterbak, speeltjes en de mand zijn domein van de hond. Kinderen mogen hier niet aankomen en mogen niet in de mand van de hond;

* Stoor nooit een etende of slapende hond;

* Laat de hond niet op de bank;

* Leer de hond dat hij niet mag bedelen als kinderen aan het eten zijn;

* Zorg ervoor dat kinderen bij het knuffelen niet op of onder de hond gaan liggen of over de hond heen hangen

* Laat kinderen niet op de grond liggend spelen als de hond erbij is;

* Straf kinderen niet waar de hond bij is en andersom;

* Kinderen mogen de hond niet uitlaten (maar natuurlijk wel meelopen met een volwassene die de hond uitlaat);

* Pas op als uw kinderen stoeien/rennen met vriendjes. De hond ziet dit als onrust en zal zich er snel mee bemoeien;

* Leer kinderen om de ouders erbij te roepen als de hond iets doet wat ze niet leuk vinden.

Zoals u inmiddels wel begrijpt brengt de combinatie honden en kinderen een aantal aandachtspunten met zich mee. Zolang er (ouderlijk) toezicht is en zowel de kinderen als de honden duidelijk gemaakt wordt wat er van ze wordt verwacht, vormen kinderen en hondenechter  een prima combinatie, waarbij in de meeste gevallen voor een kind de basis wordt gelegd voor het aangaan van emotionele binding op latere leeftijd.

b88ece9388-IMG_0325

[1] Voor meer informatie, cijfers en feiten kunt u de website van de Blauwe Hond bekijken (www.blauwe-hond.nl). Doel van het Blauwe Hond Project is kinderen en hun ouders leren hoe ze veilig met hun hond kunnen omgaan in de thuissituatie.

[2] Van de kinderen van 4 jaar en jonger wordt 80% in het gezicht gebeten. Bij kinderen van 4 jaar en ouder is dat 60%.