Zindelijkheidstraining

c4ffe71193-zindelijkheidstraining.JPG-for-web-smallZindelijkheidstraining

Help, mijn pup plast in huis: wat kunt u eraan doen?

Puppy’s moeten leren dat ze buitenshuis hun behoefte moeten doen.

Zolang de puppy’s nog in het nest zitten, houdt de moederhond het nest schoon door de ontlasting van de puppy’s op te eten. In de praktijk komt het er dus op neer dat het niet zo veel uitmaakt waar de pups hun behoefte doen, alhoewel zij ‘het nest’ instinctief niet graag bevuilen. Rond de periode van zes weken ontstaat zindelijkheidsbesef en wordt het tijd om een zindelijkheidstraining in te zetten.

U kunt hierbij onderstaande punten als uitgangspunt nemen:

* Gebruik een bench om het effect van de zindelijkheid te bevorderen

(bench = nest)

* Bedenk een vaste plek heel dicht bij huis waar u met de pup naartoe kan om

hem zijn behoefte te laten doen (bij voorkeur geen drukke hondenuitlaatplaats in verband met ziektes, de pup is immers nog niet volledig ingeënt);

* Laat de pup ieder uur uit; én

* Zodra u merkt dat de pup onrustig wordt, neem hem dan mee naar de vaste uitlaatplek;

* Laat de pup altijd uit nadat hij heeft geslapen, gespeeld, gegeten en getraind;

* Zodra de pup zijn behoefte op een daarvoor geschikte plek doet, beloon hem dan uitvoerig met uw stem en eventueel met een brokje;

* Als de pup zich ontlast, koppel er dan meteen een commando aan, bv. ‘plasje doen’. Op deze manier kunt u de hond op latere leeftijd aangeven dat hij zich moet ontlasten;

* Straf de pup nooit voor een ongelukje (ook niet door hardop te mopperen). Als gevolg hiervan kan de pup zijn behoefte stiekem in een hoekje gaan doen, wat niet de bedoeling is.

Mocht de pup zich toch binnenshuis ontlasten, til hem dan op onder zijn buik en zet hem buiten op de daarvoor aangewezen plaats. Op deze manier activeer je de zogenaamde ‘plasrem’. Dit is een automatische stop die (de meeste) honden hebben. Ruim een ongelukje op zonder er teveel aandacht aan te besteden. Geef de hond er in ieder geval geen extra aandacht voor.

U begrijpt dat u uw pup goed in de gaten moet houden. Zorg voor zo min mogelijk ongelukjes. Hoe minder ongelukjes binnenshuis, hoe eerder de pup begrijpt wat de bedoeling is.

Als u de pup niet in de gaten kunt houden, zet hem dan in de bench. Een pup zal alleen in uiterste nood zijn eigen ‘nest’ bevuilen. Zorg wel dat u weer op tijd terug bent om hem uit te laten (max. 1 uur).

Als u deze training consequent volgt, zal de pup na ongeveer twee á drie weken al redelijk goed zindelijk zijn. Sommige pups (maar ook volwassen honden) laten bij een begroeting met andere honden/mensen een beetje urine lopen. Verwar dit gedrag niet met onzindelijkheid! Het is een onderdanigheidsignaal van de hond om aan te geven dat hij zich als ondergeschikte opstelt. Als uw hond dit doet, negeer hem dan bij binnenkomst en roep hem pas na een paar minuten bij u, als hij rustig is. Voor de hond weegt de begroeting kennelijk zwaar en op deze manier zorgt u dat de hond minder stress krijgt. Door minder uitbundig te begroeten is de kans groot dat dit gedrag afneemt.